Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, schorsing, Raad van State, schorsing
Annot. Art. 5ter
Art. 5ter.
Tot de schorsing van een norm of een handeling kan worden besloten door het Arbitragehof of de Raad van State indien ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling rechtvaardigen op grond van artikel 5bis.