Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 3 augustus 2001)en gewijzigd bij de bijzondere wet van 19 juli 2012 (BS 22 augustus 2012)

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging aangebracht bij de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, Parl.St. Senaat, 2011-2012, nr. 5-1566/1

Blz. 1: “TOELICHTING