Geraadpleegde versie
Art. 3.
Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft rechtspersoonlijkheid.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex