Huidige taal
Art. 1.
Voor het Brusselse Gewest, bedoeld bij artikel 39 van de Grondwet, hierna genoemd het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, is er een Brussels Hoofdstedelijk Parlement en een Brusselse Hoofdstedelijke Regering, hierna genoemd het Parlement en de Regering.
Andere talen