Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen    

Bekendmaking
14 januari 1989
Bekrachtiging
12 januari 1989
Inwerkingtreding
1 januari 1989
Versie
20 juli 2022