Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de wet van 16 maart 2021: Geraadpleegde versie