Wetshistoriek

Vervangen bij de wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993), gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007 (BS 13 juni 2007).