Geraadpleegde versie
Art. 66.
Het college treft de individuele maatregelen en de uitvoeringsmaatregelen die hem zijn overgedragen, respectievelijk door het Vlaams Parlement of het Parlement van de Franse Gemeenschap, na eensluidend advies van de betrokken taalgroep over het principe van de delegatie en de overdracht van correlatieve financieringsmiddelen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex