Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van 17 maart 2021: Geraadpleegde versie