Geraadpleegde versie
Art. 189.
De tekst van de Grondwet is in het Nederlands, in het Frans en in het Duits gesteld.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex