Huidige taal
Art. 189.
De tekst van de Grondwet is in het Nederlands, in het Frans en in het Duits gesteld.
Andere talen