Geraadpleegde versie
Art. 187.
De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex