Huidige taal
Art. 187.
De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst.
Andere talen