Geraadpleegde versie
Art. 186.
Militairen kunnen niet van hun graden, ererechten en pensioenen worden ontzet dan op de wijze bij de wet bepaald.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex