Geraadpleegde versie
Art. 185.
Vreemde troepen mogen niet dan krachtens een wet tot de dienst van de Staat worden toegelaten, het grondgebied bezetten of er doorheen trekken.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex