Geraadpleegde versie
Art. 179.
Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex