Wetshistoriek

Ingevoegd bij de Grondwetsherziening van 19 juli 2012 (BS 22 augustus 2012).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van artikel 157bis van de Grondwet van 19 juli 2012

Voorstel tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet, Parl.St.Kamer 2011-2012, nr. 53-2141/001

Blz. 3: