Geraadpleegde versie
Art. 150.
De jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex