Wetshistoriek

Gewijzigd bij de grondwetsherziening van 22 april 2019 (BS 2 mei 2019).