Parlementaire voorbereiding

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, Parl. St. Kamer 2018-2019, nr. 54-2628/011

blz. 3 :

"Enig artikel

In artikel 149 van de Grondwet wordt de tweede zin vervangen als volgt:

“Het wordt openbaar bekendgemaakt op de wijze bepaald door de wet. In strafzaken wordt het beschikkend gedeelte uitgesproken in openbare terechtzitting.”."