Geraadpleegde versie
Art. 145.
Geschillen over politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex