Geraadpleegde versie
Art. 18.
De burgerlijke dood is afgeschaft; hij kan niet opnieuw worden ingevoerd.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex