Wetshistoriek

Vervangen bij de grondwetsherziening van 17 juni 1998 (BS 18 juni 1998) en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 25 februari 2005 (BS 11 maart 2005).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 22 september 2015 over een wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen betreft, Parl.St. Kamer 2014-2015, nr. 54-816/002

Blz. 15: