Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 24 december 1970 (BS 31 december 1970) en vervangen bij de grondwetsherziening van 17 juli 1980 (BS 18 juli 1980).

Lees meer