Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993) en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 25 februari 2005 (BS 11 maart 2005) en de grondwetsherziening van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van artikel 117 van de Grondwet van 6 januari 2014

Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1751/1

Blz. 1: