Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 2 februari 2005 (BS 17 februari 2005).

Lees meer