Geraadpleegde versie
Art. 14bis.
De doodstraf is afgeschaft.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex