Geraadpleegde versie
Art. 13.
Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex