Huidige taal
Art. 13.
Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.
Andere talen