Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831, gewijzigd bij de grondwetsherziening van 7 september 1893 (BS 9 september 1893) en gewijzigd bij de grondwetsherziening van 21 juni 1991 (BS 10 juli 1991),

Lees meer

Zie ook