Wetshistoriek

Vervangen bij de grondwetsherziening van 17 juli 1980 (BS 18 juli 1980)

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 6 oktober 2016, nr. 126/2016

“B.5. Een bepaling is interpretatief wanneer zij aan een wetsbepaling de betekenis geeft die de wetgever bij de aanneming ervan haar heeft willen geven en die zij redelijkerwijze kon krijgen. Het is eigen aan een interpretatieve bepaling dat zij gevolg heeft op de datum van inwerkingtreding van de door haar geïnterpreteerde wetsbepalingen .