Geraadpleegde versie
Art. 84.
Alleen de wet kan een authentieke uitlegging van de wetten geven.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex