Huidige taal
Art. 84.
Alleen de wet kan een authentieke uitlegging van de wetten geven.
Andere talen