Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993 (BS 8 mei 1993).

Lees meer