Geraadpleegde versie
Art. 1.
België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex