Huidige taal
Art. 1.
België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten.
Andere talen