Geraadpleegde versie
Art. 52.
Bij iedere zitting benoemt elke Kamer haar voorzitter, haar ondervoorzitters en stelt haar bureau samen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex