Wetshistoriek

Eerste lid : Oorspronkelijk artikel van 1831, gewijzigd bij de grondwetsherziening van 30 juni 1969 (BS 23 juli 1969)