Wetshistoriek

Vervangen bij de grondwetsherziening van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de herziening van artikel 43 van de Grondwet van 6 januari 2014

Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1720/1

Blz. 2: