Geraadpleegde versie
Art. 33.
Alle machten gaan uit van de Natie.
Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex