Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 18 juni 1993 (BS 29 juni 1993); in werking getreden op 1 januari 1995.