Wetshistoriek

Ingevoegd bij de grondwetsherziening van 18 juni 1993 (BS 29 juni 1993); in werking getreden op 1 januari 1995.

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Openbaarheid van bestuursdocumenten

Grondwettelijk Hof 19 december 2013, nr. 169/2013

“B.16.1. Artikel 32 van de Grondwet bepaalt :