Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831, gewijzigd bij de grondwetsherziening van 9 december 1993 (BS 14 december 1993).

Lees meer

Zie ook