Geraadpleegde versie
Art. 29.
Het briefgeheim is onschendbaar.
De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex