Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel van 1831.

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Algemeen

Grondwettelijk Hof 21 december 2017, nr. 151/2017

“B.10.2. Artikel 27 van de Grondwet bepaalt :

« De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen ».

De vrijheid van vereniging waarin artikel 27 van de Grondwet voorziet, heeft tot doel de oprichting van private verenigingen en de deelname aan hun activiteiten te waarborgen. Zij impliceert het recht om zich te verenigen en de interne organisatie van de vereniging vrij te bepalen, maar ook het recht om zich niet te verenigen.”

Zie, in dezelfde zin:

Grondwettelijk Hof 21 oktober 2021, nr. 146/2021, B.6

Lees meer

Grondwettelijk Hof 22 maart 2018, nr. 37/2018

“B.14.2. Artikel 27 van de Grondwet bepaalt :