Geraadpleegde versie
Art. 27.
De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex