Trefwoorden:Franse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, parlement, Franse Gemeenschap, regering, institutionele binding Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, Vlaams Gewest, ... (toon meer)
Annot. Artikel 1
Artikel 1.
§ 1. Het Parlement en de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, hierna genoemd "het Vlaams Parlement" en de "Vlaamse Regering", zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet.
Zij oefenen in het Vlaamse Gewest de bevoegdheden van de gewestorganen uit voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door deze wet.
§ 2. Het Parlement en de Regering van de Franse Gemeenschap, hierna genoemd "de Franse Gemeenschapsraad" en "de Franse Gemeenschapsregering", zijn bevoegd voor de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 tot 129 van de Grondwet.
§ 3. Er is voor het Waalse Gewest een Parlement en een Regering hierna genoemd "het Waals Parlement" en de "Waalse Regering", die in het Waalse Gewest bevoegd zijn voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.
§ 4. (opgeheven)