Annot. Art. 64 (FRANSE GEMEENSCHAP)
Art. 64. FRANSE GEMEENSCHAP
§ 1. Wanneer, bij de samenstelling van de Waalse Regering of na elke latere wijziging in de samenstelling ervan, na aanwijzing van het voorlaatste regeringslid overeenkomstig artikel 60, § 3, alle leden van hetzelfde geslacht zijn, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste lid beperkt tot de kandidaten van het andere geslacht.
§ 2. Als de Regering van de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 60, § 3, samengesteld of gewijzigd wordt, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste lid of van de laatste leden beperkt tot de kandidaten van het ene of andere geslacht als dit nodig is voor de gewaarborgde aanwezigheid van minstens één derde vrouwen en één derde mannen in haar midden.
Wanneer, bij de samenstelling van de Regering van de Franse Gemeenschap of bij elke latere wijziging in de samenstelling ervan, na aanwijzing van het voorlaatste lid van de regering overeenkomstig artikel 60, § 3, geen enkel lid afkomstig is uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, kan de aanwijzing van het laatste lid bovendien beperkt tot een kandidaat uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.