Toelichting

Het enig artikel van het bijzonder decreet van 11 mei 2018 tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de verplichting van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van het Waalse Parlement wordt geïnterpreteerd als volgt:

″Het alternerend plaatsen van kandidaten van mannelijk en vrouwelijk geslacht geschiedt op afzonderlijke wijze voor de lijst der effectieve kandidaten en voor de lijst van de kandidaten-opvolgers die op de akte van voordracht zijn opgenomen.

Voor het geval waarin één enkele effectieve kandidaat voorgedragen wordt, wordt het alternerend plaatsen van kandidaten van mannelijk en vrouwelijk geslacht toegepast op de kandidaten-opvolgers.″.

(Enig artikel van het bijzonder decreet van 20 december 2018 tot interpretatie van het bijzonder decreet van 11 mei 2018 tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de verplichting van een gelijke alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de leden van het Waalse Parlement (BS 2 januari 2019))