Wetshistoriek

Vijfde en zesde lid vervangen bij het bijzonder decreet van 11 mei 2018 (BS 28 mei 2018).